is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verdiende op achttienjarige leeftijd een flink weekloon, dat hij geiieel aan Moeder afstond.

Maar het werd tijd voor hem, om zijn roeping te volgen ! Helaas! er scheen niets van te zullen komen.... Vader kreeg in de fabriek een ongeluk en werd een hulpbehoevend man, buiten staat, eenigen arbeid te verrichten. Wel trok hij een tamelijk pensioen, maar lang niet voldoende, om nog in alles te voorzien.... de jongere kinderen brachten wel wat in, doch het weekloon van Marinus kon niet gemist worden.... Moeder had het hard noodig.

„Wel, dat is niets,” zei de brave jongen, „O. L. Heer wijst mij mijn plicht en mijn taak.... ik moet bij Vader en Moeder blijven en voor hen zorgen, zoolang zij mij nog niet kunnen ontberen I”

„Jongen, dat besluit zal je Gods zegen brengen,” zei de Pastoor, getroffen door dit groote offer, dat zoo eenvoudig werd gebracht, „je handelt volgens het vierde Gebod 1 Eer

Uit den Kindsheidoptocht te Beek en Donk.