is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vader en Moeder ! en de Heer zelf voegt erbij : opdat het U welga en ge lang moogt leven op aarde !”

Marinus was nu twintig jaar van den soldaten-dienst was hij vrijgesteld, als kostwinner voor zijn ouders en het duurde nog zes volle jaren, eer de laatstgenoemde hem konden missen. Al dien tijd leidde de jongeman een ingetogen, arbeidzaam leven, welgemoed en tevreden met Gods H. wil Nooit was hij ongeduldig of knorrig over den langen duur van dezen proeftijd hij werkte en bad en bleef op God vertrouwen. Eindelijk brak de dag aan, waarop Marinus met een gerust hart de zorg van zijn Ouders aan den tweeden broer kon overiaten.... en nu vertrok hij weldra, na een korten proeftijd in het klooster hier te lande, met eenige Priesters naar de binnenlanden van Afrika Hij was een der bruikbaarste Broeders der Missie en onderrichtte op zijn beurt vele anderen, ook inlanders, in het nuttige ambacht.—

Jaren lang bleef hij in de missie werkzaam, arbeidend, bid-

Uit den Kindsheidoptocht te Lage Zwaluwe.