is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keldonk, door bem. van den Zeereerw. Heer Bogaerts tot vrijkoop van twee slavinnetjes te noemen W'illielmina en Catliarina ƒ 50.

Oisterwijk, liefdegift van NN. ƒ 100.

Oirschot, verschillende liefdegiften ƒ 2.68.

Tilburg, opbrengst collecte en offer ƒ 12.50. Opbrengst collecte ƒ 18.50. Vergoeding zilveren medaille ƒ 2.50. Gift van Mej. Susie van de Wildenberg ƒ 1.

Uden, opbrengst collecte ƒ 41.34.

Veghel, aan giften ƒ 1.55.

Wintelre, gift van NN. ƒ 10.10

Zeelst, opbrengst collecte ƒ 16.

UITGELOTE NAMEN.

Tilburg. Gerard Peeters, August de Kok, Henri Elias, Vincent Brokken.

Elisabeth Galama, Anna Geerts, Francisca Ripzaad, Anna Fillefaas

Zeelst. Henri van de Weyer, Jan Bazelmans, Piet Sinders.

Mietje Lauwers.

Parochie Loven;

Henri Verhagen, Adrianus Vriens, Johan de Bakker, Antoon v. Riel. August Zaunbrechter, Andre Jansen, Bernard v. Hal, Willem de Kort, Petrus Huibrcgts.

Francisca de Bont, Johanna van Hest, Elizabcth Vrolijks, Johanna Slegers, Petronella Uitcrwilligen, Jacoba v. Oudheusden, Cornelia Kerkhof, Johanna v. Elfen, Cornelia Zomers.

VERSLAG VAN DEN KINDSHEIDOPTOCHT TE DRUTEN.

Op Zondag 14 Sept. vierden wij voor den 2en maal ons Kindsheidfeest, dat schitterend geslaagd mag heeten. Enkele dagen tevoren had 'n Apostolische kindercommiinie plaats, om Gods zegen af te Smeeken over ’t Missiewerk. De plechtige Hoogmis op Zondag werd tot diezelfde intentie gecelebreerd; onder beide H. Missen en ’t Lof hield de Zeereerw. Pater Ludovicus Geldens, missionaris in Brazilië, predikatie's. ZeerEerw. schetste in brcede trekken ’t moeitevolle missionarisleven, en spoorde allen aan door gebed en offertjes de Missiën te steunen.

’s Middags om half 3 begon de schitterende optocht, waarin we niet minder dan 7 praalwagens opmerkten. We zagen o.a. Jezus die de kleinen zegende; Geloof Hoop en Liefde, omgeven door