is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trok de stoet in de beste orde door de van te voren aangegeven straten naar het kerkplein, waar een onafzienbare menschenmenigte zich verzameld had, om den stoet van meer nabij te zien. Om kort te zijn, alles verliep in de beste orde, en laten we hopen dat het Kindsheidfeest in veler harten liefde en belangstelling heeft ontstoken, zoowel bij de grooten als bij de kleinen.

Ten slotte een woord van hartelijken dank aan allen die tijd en geld en al hun zorgen hebben aangewend om dit feest zoo prachtig te doen slagen. Moge de Goddelijke Kindervriend, de Groote Missionaris het hun honderdvoudig vergelden.

ROERMOND

Liefdegift.

ƒ 25 van de jongens van de 6e klas voor een heidenkind, 'e noemen bij den H. Doop, Mattheus.

Uit den Kindsfieidoptocfit te Valfienswaard.