is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANNALEN

VAN HET

Genootschap der H. Kindsheid

TOT HET DOOPEN EN VRIJKOOPEN DER ONGELOOVIGE KINDEREN IN CHINA EN ANDERE AFGODISCHE LANDEN.

Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis, Tilburg.