is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Zuster Alida liet \erzoek der kleine mede, en de Zuster bevestigde, wat het kind beweerd had, de geheele verloopen week had zij zich aan geen dier verkeerdheden schuldig gemaakt.

„Vandaag vóór acht dagen vertelde ik aan de kinderen, dat vóór het Doopsel de Ziel nog leelijk is en niet behaagt aan den Goeden God en dat het Heilig Doopsel diezelfde Ziel Zilver-blank maakt en aangenaam in Gods oogen 1 dat is voor Lena de groote heerlijkheid. .. . daarom wil zij gedoopt worden.”

„Nu Zuster, laat ons dan aan dat verlangen zoo spoedig mogelijk voldoen, meende de Pater. ~Over een paar dagen worden er immers drie groote meisjes gedoopt ? als Uer nu voor kunt zorgen, dat Lena het noodzakelijkste uit den

Uit den Kindsheidoptocht te Maarssen.