is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTERHOUT.

gld.

Transport; 8293.23

ILir. H. joh. Baptiste 300.

„ H. Antonius 81.52

Par. Ossendrecht 237.63

Ossenisse 107.50

Oudenbosch 135.

Gassel 165.

'Tinsenhage 376.23

Prinsland 130. –

Putte 7.50

ROOSENDAAL.

Par. H. Joh. Baptist 304.40

H. Antonius 116.20

. H. Cornelius 125.

Par. Rucphen 70.

Rijen 151.-

Rijsbergen 90.30

Sas V. Gent 126.60

Sluis 65.80

Transport: 10882.97

gld.

Transporteeren: 10882.97

l'ar. Standdaarbuiten 110.—

.. Steenbergen 382.

„ Sprundel 75.

.. St. Jan Sieen 243.

.. Stopperdijk 132.09

.. Terheijden 210.

Terneuzen 55.90

Teteringen 94.26

Ulicoten 96.-

Ulvenhont 143.

Wagenberg 300.-

V'i-rnhoutsburK 53.10

Westdorpe 87.

.. Woensdrecht 44.82

Wouw 125.58

yizendijke 181.12

. Ziiiddorpe 65.

Interest 66.43

Ka<'ca Giro 9.

Totaal: 13356.27

UITGAVEN VAN HET JAAR 1924.

K. K. jongensweeshuis voor het drukken der Annalen

Redactie en clichés f 1314.24

Postpakket, postzegels ƒ 11,90

Rekening, posfiT Giro f 9.

ƒ 1335.14

BALANS 1924.

Totaal der Ontvangsten / 13356.27

Totaal der Uitgaven ƒ 1335.14

ƒ 12021.13

Afgedragen ƒ 12021.

Gezien en goedgekeurd

Breda, 30 Januari 1924.

J. M. V. Oers, Vic.-Gen

Ingekomen liefdegiften.

Breda, / 25 tot vrijkoop van een slaafje bij den H. Doop te noemen Martini, ƒ 25 van NN. voor een s.aafje te noemen Jacobus Andreas.

Chaam, ƒ 25 ter eere van de Zalige Theresia van het Kindje Jezus slaafje te noemen Adriaan.