is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intusschen terwille van zijn schitterende zaken verhuisd naar Batavia, tot groote vreugde van Nini, die nu meer godsdienstigen steun behoefde. Ook Nancy, de nieuweling in het geloof, had daardoor beter gelegenheid haar godsdienstplichten nauwkeuriger te vervullen. In een meer bewoonde omgeving gekomen, maakte de familie langzamerhand kennis met de geestelijkheid der parochie. Nini kon nu getrouw haar godsdienst beleven. En ofschoon

Ui'i den Kindsheidoptocht te Oosterhout (Gld.)