is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest. Reeds lang liet zijn geweten hem geen rust. Doch nu begon het nog luider te spreken; de goede Herder klopte met zijn staf aan de deur van zijn hart en vroeg zoo smeekend om binnengelaten te worden.

En telkens zag de vader voor zijn geest die angstige, vragende oogen van zijn kind. Eindelijk kon hij aan den

inwendigen drang niet weerstaan. Toen het blijde Paaschfeest overal vreugde en opstanding en vernieuwing bracht, knielde ook hij neer aan de voeten des priesters en kon hij met zijn vrouw samen aanzitten aan den liefdemaaltijd van Christus’ H. Vleesch en Bloed.

of pappie heel erg ziek was,