is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARTSBISDOM UTRECHT.

Liefdegift.

Ontvangent uit' Lettele-Bathmen ƒ 25 voor een slaafje te noemen Antonius Augustinus.

UITGELOTE NAMEN.

Wolvega, Arnoldus de Groot en Julia Bos.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

Liefdegiften.

Asten, van NN. tot vrijkoop van tien slaafjes: Stephanus, Karei, Johannes, Hendrikus Joh. Wolterus, Bernardus Joh. Josephus, Hendrina Petronella Maria, Theresia Maria, Wilhelmina Maria ƒ 250.

Breugel, schaalcollecte ƒ 13.26. Van W. Raaymakers voor een slaafje ƒ 1. bijzondere gift van NN. ƒ 1. Gift van NN. ƒ 2. Van NN. ƒ 0.29

’s Bosch, van E. T. tot vrijkoop van een slaafje Antonius Jozef ƒ 25. Van NN. tot vrijkoop van drie slaafjes Henricus Jozef, Anna Maria, Elisabeth Maria ƒ 75.

Erp, liefdegiften ƒ 2.75

Grave, door bem. van Mej. Sourens tot intentie van tien kindertjes ƒ 5.20

Middelbeers, van F. H. tot vrijkoop van een slaafje Franciscus ƒ 25.

Oostelbeers, van NN. tot vrijkoop van een slaafje Petrus ƒ 25. Uit dankbaarheid verschillende liefdegiften ƒ 10.

Tilburg, door bem. van den Zeereerw. Heer Vingerhoets van NN. tot vrijkoop van slavinnetje Wilhelmina Johanna ƒ 25.

Waalwijk, offer bij de Kerstkribbe ƒ 29.10

Zevenbergen, van NN. tot vrijkoop van een slaafje Cornelis Gertrudis ƒ 25.

UITGELOTE NAMEN.

Breugel. Jozef Verberne, Wim Raaymakers. Antonia Peeters, Theodora .v Moorsel.