is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun jeugdige missieijver, en allen te zegenen met den plechtigen kinder zegen, dubbel zoo indrukwekkend nu ’n bisscbop, nu bisscbop Smit bem geeft.

Dat was de eerste groote verrassing dezen middag.

De optocht stelt zich al zingende op. Jammer dat je zoo op je eigen groep en plaats moet letten, d’r is aan beide kanten zooveel te kijken: Wat ’n stemmige St. Vitus tussoben die lieve Engeltjes, en daar die deftig-doende mandarijn met bedienden en Chineesjes ja, dat is sprekend de lieve kleine Trees met baar kruis met rozen en kijk ’ns boe teeder St. Agnes baar lammetje omvat ’n beele groep

die Driekoningen, met gevolg wat ’n pracht, wat een kleuren daar die maagden bij ’t vaan der Hope hoe fijn die H. Maagd als de Koningin der Engelen kijk, ook de jongens willen Maria huldigen: Zeldzaam mooi die schilderij, gedrapeerd met blauw doek, neerbuigende linten, opgehouden door jongens in ’t wit nou, die nikkers daar bij ’t beeldje zullen ’t nog warm krijgen vanmiddag, zie ze nou al ’ns glimmen

Heraufen en beelddragers.

De stoet trekt naar buiten ’t kerkidein over de straat op, waar