is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 75, 1925, no 445-450, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waalwijk, opbrengst oollecte f 335.3V4, liefdegiften ƒ25.95, verkoop van.... f 3.72'A

Winssen, collecte ,/'76.53, liefdegiften ƒ2.75, verkoop van bloemen ƒ5O.

UITGELOTE NAMEN

Beek en Donk: .lozefa Hendrikx, Wilhelmina Peters. Megens, Maria .1 aspers, Harry Peters.

Volkel: Maria Wassorberg, Wilhelmina Arts, Johanna v. d. Brand Martinne de Groot, Cornelus v. Dongen, Johan Versteegde.

Escharen: .Joannes Driessen Maria Meulenpas.

FEEST DER H. RINSHEID TE ESCHAREN

Zondag 27 Sept. werd hier het feest der H. Kindsheid plechtig gevierd. Na het Lof, waaronder onze Hoogeerw. Heer Pastoor een hartelijk woordje tot de kinderen sprak, trokken de kleinen, voorafgegaan door twee mandarijnen te paard, met vlaggetjes in de hand

Uit den optocht der H. Kindsheid te Oss. H. Elisabeth omgeven door Hofdames en beschermelingen