is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 76, 1926, no 452, 1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dr. gebeden der leden worden aanbevolen

BISDOM UTRECHT.

Wogdam. Herniaiius .loaimes Jacobus Klein- Snakenborg. Beek bij Bidam. .loanna Steijntjes.

BISDOM BREDA.

Den Zeei-Eerw. Heer Bressers, Hasloor St. Antonin.s parochie (,o Oostcrhout.

BISDOM ROERMOND.

EJisabeth Veijgen, Nicolaas Daemen, Joseph Diederen te Shinveld.

De gelden bestemd voor het Genootschap der H. Kindsheid, in het Bisdom van Den Bosch, kunnen aan de Algem. Thesaurierster E. Straeter bij voorkeur per giro no 74737 overgemaakt worden.

P.S. Gelden bestemd voor de H. Kindsheid moeten niet opgezonden worden aan het Instituut voor Doofstommen te St. Michiels-Gestel, maar uitsluitend aan bovenstaand adres.

NIHIL OBSTAT.

P. A. Gulickx, M. S. 0. libr. cens.

Tilburgl, 10 Aprilis 1926.

EVULGETUR.

J. Pompen, Vic. Gen. Busc.

Buscoduci, 11 Aprilis 1926.