is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 77, 1927, no 457, 1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paard en als je ’m maar flink aanpakt, krijg je ’m er onder, al is ’t nog zoo dartel, maar als ’n schimmel kuren heeft, lijkt ’t wel, of de duivel in z’n lijf zit!”

„Jawel, dat begrijp ik!” spotte Giek

„Maar dat begrijp ik ook, dat ’n missionaris z’n missieritten niet zoo gemakkelijk maakt, als ’n notarisklerk terwijl ie rustig vóór z’n borrel zit.”

„Zoo is ’t maar nèt,” vielen de anderen bij en samen dronken ze ’n smakelijk glaasje op den dapperen klerk, die al zoo droevig verongelukte bij z’n eerste missierit.

Dit groepje is van zessen klaar;

Het zijn Zelatricen uit Zevenaar.