is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 78, 1928, no 464, 1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die den goeden God niet kennen. Dan word ik be« droefd en ik zou er om kunnen schreien.

Een jaar geleden wilde de Pater mij nog niet opnemen onder de kinderen Gods. Hij dacht, de goede man, dat ik niet volharden zou. Toen heeft hij mij het volgende gezegd en daar heb ik ook op geantwoord.

Gij wilt Christen en Katholiek worden, Boeta?

Jè, Pater.

Waarom?

Om een kind Gods te worden.

Sinds wanneer verlangt ge dat?

Sedert ik Hem gekend heb. Vóór ik Hem kende, kon ik niet naar Hem verlangen.

Uit den optocht der H. Kindsheid tc Heer (L.)