is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 78, 1928, no 464, 1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet gedoopt. De Zusters gingen er wel ’ns naar toe. Maar doopen mochten ze niet.

Er kwamen ook verschillende Chineesche dokters. Ook de missiesdokter ging er naar toe. De Zuster had gezegd; dat hij aan Deistsjin moest vragen of ze alles nog wist. De dokter vroeg ’t. En ze wist alles nog goed.

Ze werd steeds zieker. Toen moest er een waarzegger komen. Die zei dat ze vijf dagen lang geen bezoek bij ’t meisje mochten toelaten. Zoo gebeurde. Ook dc Zusters mochten er niet bij. Maar den derden dag stierf Dei*tsjin. Ze stierf zonder doopsel. Maar Jezus heeft haar zeker vergeven en in den hemel opgenomen, want zij hield veel van Hem en wilde heel graag ge* doopt worden. Zij had dus het doopsel van begeerte. Wellicht was haar vroege dood een groote genade voor het goede kind.