is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 78, 1928, no 464, 1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Wat bedoelt de Paus, als hij zegt, dat iedereen Missionaris zijn moet?

15. Welken naam draagt het Missiewerk voor de kinderen?

16. Waartoe dient het werk der H. Kindsheid?

l(. Welke verplichtingen hebt ge als lid der H. Kindsheid?

18. Kent ge nog andere middelen, om de Missies te helpen?

19. Kunnen de bekeerde jongens in de Missielanden ook priester worden?

20. Waartoe zijn de inlandsche priesters noodig?

21. Hoe noemt ge het werk, dat zorgt voor de op= leiding van inlandsche priesters?

Groep: Maria, Meikoningin. Uit den optocht der H. Kindsheid te Helmond