is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 78, 1928, no 465, 1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren om ze te bevorderen. Daaraan namen o. a. deel de HoogEerw. Heer Mgr. Hermus, de Eerw. Heer Zwijsen, Pastoor v. Thiel van Leuth, Pastoor Poell van Gemert, Kapelaan Versteegh van Heeswijk e. a.

Mgr. Pompen sloot met een hartelijk vaderlijk woord de vergadering, waarna de koffietafel begon, ’t Ging daar echt gezellig toe, en de Zelatricen lieten zich de goede gaven der Eerw. Zusters, die er zich voor uitge; sloofd hadden, heerlijk smaken.

Daarna begon het Missiespel.

Het stelde voor: den strijd van Michaël en Lucifer om de zieltjes der heidenkinderen. Beiden waren gezeld van hulptroepen, Michaël van een stoet aller? aardigste Engeltjes, Lucifer van een troep kleine dui? veltjes, vlug als ratten. De heidensche kindertjes in Oost?lndische dracht begonnen reeds den goeden weg op te gaan, maar daar gelastte Lucifer zijn duiveltjes het goede zaad te gaan verstikken en uit te roeien.

En dat zou gebeurd zijn, als Michaël met zijn Engel? tjes er niet geweest was. Maar de duiveltjes werden verjaagd, de Engeltjes overwonnen.

’t Was allerliefst wat de kinderen, kleuters nog, te zien gaven. Dat wiemelde en sprong en zong door elkaar in Hemel en hel en op Borneo’s kust, dat het een feest voor de oogen en een lust voor de ooren was.

Het slot was een apotheose, voorstellend hoe rondom het beeld van Maria en de Kleine H. Theresia met Michaël en St. Petrus, de Engeltjes en de geredde heidenkindertjes de overwinning vierden van het goed over het kwaad en over de vernedering van Lu? cifer en zijn duiveltjes.

Het spel, hoe eenvoudig ook, maakte op de 300 Zelatricen der H. Kindsheid, een allerheilzaamsten in?