is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■feest ƒ 3.55, van N.N. ƒ 5.60, door bem. der Hoofdzel. van J. v. L. /5. ,

Tilburg, par. ’t Heike. Scbaalcollecte ƒ armenlijst Congre» gatie ƒ 3.60, toegevoegde leden ƒ 4.20, verg. zilv. medailles ƒ 5, door bem. van Mej. Cecile Bronsgeest ƒ 100, uit de versieringskas ƒ 15, gift van N.N. ƒ1.65, contributies armenlijsten ƒ64.80, toegevoegde leden Zei. Mej. Anna Wouters ƒ4.80. Zuster Canutus ƒ6.90. Zuster Justina ƒ 19.50, van N.N. ƒ4.

Tilburg, par. Gasthuisstraat. Verg. med. ƒ 2.50.

Par. Goirke. Collecte ƒ 43.21.

Par. Besterd. Collecte ƒ29.80, liefdegift ƒ2, door. bem. eencr thesauriester ƒ 10, door bem. v. d. Weleerw. Heer Kersemakers voor een sl. Cornelia Johanna ƒ 23.—. verg. zilveren med. ƒ 2.50.

Par. Heuvel. Verg. medailles f 18.

Par. Noordhoek. Collecte ƒ 20.81, liefdegift van Mej. v. H. ƒ5, -verg. zilveren medailles ƒ7.

Par. Hasselt. Collecte ƒ 26.82)4.

Par. Koningshoeve. Collecte ƒ 31.54, liefdegift ƒ2.

Vessem. Collecte ƒ50.51, giften ƒ25.69.

Vinkel. Offer ƒ29.87.

Vught. liefdegift ƒ 1, extra gift op 4 Dec. 1929 ƒ 70; overgeld ./0.2134.

Waalwijk, St. Jan Baptist.' Voor een slaafje ƒ 25, aan diploma’s /0.85. van wijlen Mevr. Elisab. Bernardina Sweens geb. Peters tot ■vrijkoop van twee slaafjes MariasElisabeth en Petrus ƒ 50.

Wanroy. Nagekomen gift ƒ2.50.

Wintclre. Collecte ƒ 22.18.

Zeelst. Liefdegift ter eere der H. Theresia ƒ 2.50.

’s Bosch. Door hem. v. d. Hoogcerw. Heer Mgr. J. Pompen van Ie Eerw. Zusters v. Liefde te Tilburg ƒ 100, van N.N. ƒ 25.

UITGELOTE NAMEN.

Tilburg, par. Heuvel. Bertus Tecklcnhurg, Marinus Broos, Alphons Wessenburger, Theo Uitdewillegen, Piet van Eindhoven, Theo v [ersel Adriana Verhoeven, Agnes Smulders, Johanna Vermeulen, Maria Sparidaans, Maria Swagemakers, Truus Tudekers.

Dinther: Johanna Swanenberg, Ria v. d. Zanden, Piet de Woerd, ■Cor van Laan en.

Drunen: Johannes v. Noort, Adrianus Merks, Henricus v. Spijk, Johannes Biekens, Theodorus de Gouw, Johannes Verhoeven,