is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAP DER H.KINDSHEIDI

Jaargang 80.

No 476.

BRIEF VAN ZR. MARIE ST. JAN.

Franciscanes uit Ichang, Hoepé (China).

Beminde leden der H. Kindsheid.

Ik kom eens even met U praten over China, dat ge van verre kent, terwijl wij er heelemaal in zitten.

Dicht bij uw goede Ouders gezeten, in een warme gezellige kamer, met het kindsheidboekje vóór u, kom ik u wat ver» tellen over onze kleine Elisabeth.

Elisabeth? Wie is dat? ’t Is een mooie naam, waarschijnlijk behoorend aan een aardig kind. Een beetje geduld en ge zult alles weten.

Ouderdom: vijf jaar ongeveer. Een kind, onregelmatig ontwikkeld, beentjes veel te dun om het lichaampje te dragen, een verwilderde blik, die scheen te zeggen: „Ik be= grijp er niets van.” Uit het keeltje kwamen schorre geluiden, was het een vreugde* of smartkreet? Dan weer zat het schepseltje voor zich uitstarend, zwijgend op zijn matje. Dat was Elisabeth.

Hoe wij er aangekomen zijn? Eens op den middag werd een Zuster aangeroepen door twee mannen, die langs onzen tuin