is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de mooie daad van haar Roza. Misschien zou dat engeltje haar wel kennen, omdat zij de moeder was van ’t kind, dat haar leven had gegeven, om ’t geld bijeen te krijgen. En Roza daarboven waakte zeker over dat kleine zusje in China en over haar....

Denzelfden dag kocht ze ’n dubbel lijstje en zette er twee portretjes in: haar Roza als klein meisje en de nieuwe Roza uit China.

Ze wist niet wat ’t was, maar ’t leek haar, dat ze na Roza’s dood heelemaal veranderd was. Ze gaf bijna niets meer om feesten en pretjes, ze bad veel meer, en kreeg hoe"'langer hoe meer plezier in ’t doen van goede werken. Dat was zeker ’t werk van haar Roza, die daarboven voor haar bad, en haar iets gegeven had van ’r eigen gouden hartje.

Toen ’n poos later de ziekelijke moeder van Piëta stierf en de vader geen raad wist met z’n gezin, was aanstonds ’n edele gedachte opgekomen in haar hart. Die kwam van