is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ek stuur nog ’n paar briefe van kinders van onse swarte skool in die swarte dorp. Die kinders sal self vir die Hok landse Kinders vertel hoe lief hulle die katholieke Kerk en die Katholieke Susters het.

As ek iets anders vir U kan doen, laat my dit weet. Ek saai versoek wat ek kan om vir U Tydskryf te werk en ook iets anderes vir U te doen wat vir U kan help om die werk van die Missies uittebrei in Holland. Altoos ek nie Hollands verstaan nie, so is tog Afrikaans en Hollands net van een familie en so sal U vir my en ek vir U verstaan. Ook die Hollandse Kinders sal vir onse swarte Kinders en die swarte kinders vir die hollandse kinders verstaan en vir mekaar kleine briefe skryf.

Dit is my wens. Meneer, en ek hoop dat U vir my Missie niet sal vergiet nie. Help my tog die konvent van die Susters en ook die huis vir ons skoolmeisies te hou.

Ek stuur nog photos en ook briefe van die Kinders. En ek hoop dat U my klein gebed nie sal verag nie.

Laat U kinders aan onse kinders in Hollands skryf, onse swarte kinders sal dit verstaan.

Ek is, eerwaardige Heer, in die Liefde van ons Hemelse

Koning U onderdanige

Father Joseph Boenisch, C.S.L.

Post Bus 129, Kroonstad. Oranje Vrystaat. Suidafrika.

F. K. Bus 129, Kroonstad, Suid Afrika, 7st mei 1930.

Liewe Vriende,

Hier is 'n klein brief vir julle van Suid afrika. Ek hoop jul sal baie blij wees om dit te ontvang. Dit is die_ eerste maal wat ek na Europe skryf. Ek is vyftien jare oud en ek is amper drie jare katholiek. Ons het ’n kerk van vijf jaar; maar dit is nie so mooi nie so ons dit moet hê. Ons skool is ons kerk. Dit is baie koud op die vloor te kniel, want dit is van sement gemaak.

Ek is bij Suster Andrena in die skool. Daar leer ek om te