is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deventer, Parochie H. Lebuïnus.

21 Mei was wederom het jaarlijksche Kindsheidfeest. Begunstigd door mooi weer, trok de fleurige stoet van ruim 600 kinderen door de straten. De collecte onder de H. Mis stelde ons in staat drie

slaafjes vrij te koopen, die zullen heeten: 1 Henricus-Gerardus, 2 Maria-Theresia, 3. Jozef-Antonius. Na de H. Mis volgde een kleine tractatie en het Kindsheidfeest behoorde weer tot het verleden.

Kindsheidfeest Parochie HH. Martelaren van Gorcum, Huissen (G.).

Zondag 20 Juli 1930. Begunstigd door prachtig weer had voor het derde jaar het „Kindsheidfeest” plaats. De groepen werden bij, de school opgesteld en trokken om vier uur naar de kerk

„Laat de kleinen tot Mij komen”. Hier volgden Jesus en St. Janneke ■— Geloof, Hoop en Liefde en de Bewaarschool.

„Looft den Heer” vormden Engelen en Maria.

~Komt en volgt Mij . Beeldje met Engelen Zusters van 8 verschillende Congregaties.

„Gaat en onderwijst alle volken”. Hier waren 5 Missiecongregaties vertegenwoordigd.