is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hulde aan den Paus-Koning”. Zouaven Edelknapen Zwitsersche garde Kardinaal Paus.

Onder het lof toespraak tot de kleinen, waarna de toewijding aan het Kindje Jezus door twee meisjes. Daarna de kinderzegen en een liedje van de kinderen. Zelatricen collecteerden.

Na het Lof trok de kleurige stoet rond, welwillend opgeluisterd door de ffarmonie „St. Caecilia”. Vele nieuwsgierigen stonden op de hoeken der wegen. „Zwarte ’ jongens liepen met busjes. Niemand werd door hen met rust gelaten. Hun moeite werd dan ook ruimschoots beloond.

Na afloop werden de kinderen getracteerd op een stuk chocolade. Welgemoed trok men naar huis. flet feest was ten einde.

Hulde aan de volijverige Zelatricen. Zij hebben eer van hun werk.

Kindsheidoptocht te IJsselstein.