is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Achter Maria de Hemelkoningin volgen St. Michaël en St. Gabriël, de twee Aartsengelen, tot hoog boven hun hoofden de Paradijselijke vleugels breed ontplooid, klaar om met één slag van hun enorme wieken op te stijgen in de blauwe lucht. Wat ze waarschijnlijk gedaan hebben, want ’s namiddags waren ze absent.

En dan tot slot de Lijdensgroep. 4 groote Engelen dragen een kruis van enorme afmetingen, daaromheen Engelen in verschillende grootte allen met witte veeren vleugels in natuurlijke grootte, dragend de verschillende lijdensteekenen.

Alle eer aan de Eerw. Zusters die alles gereed gemaakt hebben, en de stoet zoo praehtig in elkaar wisten te zetten.

BISDOM BREDA.

Ingkomen liefdegiften.

Van wijlen Mevrouw Mathilde Johanna Jacoba van Langelaar Baert, overleden 8 Februari 1930 te Princenhage ƒ 500.—.

Bergen-op-Zoom. ƒ 25. voor ’n slavinnetje Marie-Thérèse.

DOODSBERICHTEN.

AARTSBISDOM UTRECHT.

In de gebeden der leden van het Genootschap worden aanbevolen:

Bemmel. ■— Mientje Heijman en Albertus Smits,

Makkum. Tjeerd Koelmans.

Bussum. . Tiny Kuit.

Bakhuizen. Piet Bleeker.

NIHIL OBSTAT.

W. H. Woudenberg, M.S.C. libr. cens.

Tilburgi, 6 Octobris 1930.

EVULGETUR.

J. Pompen, Vic. Gen. Busc.

Buseoduci, 7 Octobris 1930.