is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omhoog: een bloedgolf, nog één en ’t vreeselijke is gebeurd: Fonske is dood.

Als een kleine Antonius is hij gestorven; in zijn habijt je werd hij in het kistje gelegd en op St. Antoniusdag (13 Juni) onder overs groote belangstelling begraven. Aan zijn grafje zongen zijn makker» tjes een liedje ten afscheid aan hun te vroeg gestorven vriendje. Ook zijn onderwijzers missen hem zeer noode.

H. KINDSHEID»OPTOCHT TE ULFT.

Fonske werd geboren den 23en Juni 1919 en mocht dus op ll»jarigen leeftijd reeds in den Hemel gaan wonen.

De Sint Petrus en Paulusparochie te Ulft heeft Zondag 31 Aug. 11. op schitterende wijze haar kindsheidfeest gevierd. In langen stoet fleurig en blij trok de jeugd, begeleid door de Ulftsche harmonie, door de straten van ons dorp. Omdat de Ulftsehe Kindsheidoptocht reeds ver in den omtrek een goeden naam heeft verworven, en vooral ook omdat men dit jaar nog eens extra fijn voor den dag zou komen, daarom was er begrijpelijkerwijze enorm veel belang» stelling. En de stoet was in orde, hoor! beter en mooier ook dan ’t