is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in haar hoogsten feesttooi en in de zalen van de kinderen was er zelfs versierd.

Toen de buurvrouw ’t doel van het bezoek had verteld, werden de bezoeksters overal rondgeleid en de weduwe Ong zette groote oogen op bij ’t zien van al die pracht. Ze werden natuurlijk ook in de zaal en op de speelplaats gebracht, waar de meisjes in luidruchtig spel genoten van haar vrijen dag.

t Was de weduwe Ong duidelijk aan te zien, dat ze zich verwonderde over de blijheid en opgewektheid, die overal heerschte. Al de Zusters, die ze ontmoette, waren even delijk en op ’t laatst werd ze zelf ook veel vrijer en begon al ’t een en ander te vragen.

De laatste gang was naar de keuken, waar de geur hing van gebraden vleesch en waar de grootere meisjes onder

Uit den Kindsheidoptocht te Bornerbroek