is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rusten op de grond, waar bisschop Niewindt, voor wie ze een gifdrank had moeten mengen, begraven lag.

Ondertusschen bleef de dominéé vanaf z’n preekstoel ’t volk ophitsen. Twee katholieken had ie al tot afval gebracht. Dat hij ze daarvoor met veel geld en mooie postjes beloonde, verzweeg hij echter. Voortdurend dacht men nieuwe plage» rijen uit. Een paar protestantsche opgeschoten kwajongens meenden zich verdienstelijk te maken door openlijk onze godsdienst te bespotten. Ze verkleedden zich als bisschop en capucijn. Door ’t neerknielen en handsopleggen met zegening werd het H. Vormsel belachelijk gemaakt ; door het uitdeelen van brood het te«communie=gaan nagebootst; maar de grootste lachlust werd opgewekt, toen men biecht ging hooren.

Toen Monseigneur in die dagen van „buiten” naar de stad terug reed, had zich een plantage=eigenaar bij ’n omdraai van de weg verdekt opgesteld. Plotseling werd ’t paard van de bisschop door die man bij de toom gegrepen en regende het beleedigingen, scheldwoorden en bedreigingen. Maar de bis»

H.sKindsheidsoptocht te Schijndel. H. Elisabeth met Hofdames.