is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Refrein :

Lief Kindje (100) Jezus (89a)

Zóó klein, zóó groot (87),

Ach, help (456,324d) de heidenkind’ren (158)

Uit hunnen zielennood. (61, 62, 319 a) (Handl. 26 : 18)

2.

Wij leven blij in ’t licht (Lue. 2 : 32, Joan. 12 : 35536 ; v. 98»3;) der

Christenzonne,

Zij zuchten diep in ’t duister (Luc. 1 : 79) Heidendom. (Col. 1 : 13)

Wij zijn bevrijd (Joan. 8 : 32) van Satans harde boeien,

(II Petr. 2 : 19) (1. ’Cor. 7 : 22)

Zij zwerven droef als zijne slaven (69a) (70, 71) om. (Zie foto.) Refrein :

3.

De Heil’ge Geest woont (129 g=h) in onz’ zuiv’re harten

(331, 348) (Cor. 3 : 16. Gal. 4 : 6)

Wij staan op weg (175) ter eeuw’ge (184) zaligheid (1, 142. Eph. 4 :4)

De helsche geest (51, 52) woont in hun zwarte zielen (62).

En sluit voor hen (69a, 7751») de zaal’ge eeuwigheid! (Eph. 2 : 12)

Refrein :

4.

O Godd’lijk Kind, geef (456, 324d) steun (328) aan al de paters (140)

Die naar de verre Missielanden gaan (142)

Om door Gods Woord (1 Cor. 4 : 15) en ’t Sacrament des Waters

(359) (Tit. 3: 5)

Des duivels boeien (69a, 1. Cor. 7 : 22) lijdend los te slaan. (85, 98s2s), Refrein :

5.

Dit willen wij U, Godd’lijk Kind beloven

Wij willen doen, wat ligt in onze macht ;

Wij geven blij (11. Cor. 9 : 7) gebed (H. Ther.) en geld (H. Elisab.)

en kruisjes (H. Laurentius)

Totdat ook hun Gods zonne (300, 301) tegenlacht. Refrein :

W. LOOS

Ginneken, 15 Mei 1931.

Kapelaan.