is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGELOTE NAMEN,

Haalderen : Gerard Mom, Theodorus Linssen, Johan de Koning, Hcnrica Vermeulen, Johannus Roelofs.

Bemmel ; Cornelia Koenen, Wilhelmina Wannel, Wilhelmus Boerboom, Christaan Ratering, Franciscus Janssen, Albertus Clemans, Wilhelmus Houterman.

KINDSHEIDFEEST TE LOBITH

12 Jdii j. 1. hebben we kindii heidfeest gehouden. Om 9 uui de H. Mis met algemeene H, Communie en ’s avonds om 8 uur optocht, waarna lof met predikatie, toewijding aan het Kindje Jezus en kinderzegen. Daar het prachtig weer was, waren de wegen, waarlangs de waarlijke mooie optocht trok, met talrijke toeschouwers be» zet. De fanfare verleende weer zijne hulp; en door de prettige samenwerking van het Hoofd der jongensschool met per= soneel en de hoofdzelatricen van de voortplanting en St. Petrusbond, die ons van alle kanten helpen om het mooie feest maar op te luisteren, had alles een prachtig verloop. Na afloop ging elk kind met ’n reep chocolade in de hand voh daan naar huis; de collecte bedroeg ƒ 52.25, waarvan ons slaafje; de fest gebruiken we om de onkosten der processie te bestrijden en yoor llifc

De uitgelote namen zijn : Sophie ten Velde, Joannes Arents, Jacobus van Marwijk, Gerardus Arents.