is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

passeerde langs de drukke dorpsstraten, kreeg ik soms den indruk of ik weer in Singapore of in Colombo aan wal was gegaan en er Cins galeesche vrouwen, die hun kleintjes op de heup in den slendang dragen, zag rondgaan tusschen ’t drukke gewoel, een aalmoes be» delend voor haar kindertjes. Maar hier waren zij de ijverige Lims burgsche Zelatricen der Kindsheid, bijna niet te herkennen in hun exotische kleedij, die aalmoezen verzamelden voor arme heidensche kleinen ver hier vandaan.

Wanneer ik dan dacht aan al ’t werk, al de zorg, al de moeiten, die ze hier in Grubbenvorst zich getroosten om toch maar te slagen en hcclvcel heidensche meisjes te kunnen helpen, die anders voor tijd en eeuwigheid ongelukkig zouden zijn dan kwam telkens de gedachte bij me op : ik wilde dat zij ’t eens zien konden, wat men hier voor hen doet, al de kleintjes uit mijn weeshuis der H. Kindsheid in Tsinchow, vèr hier vandaan in China, en die nu veilig zijn onder» gebracht en daar gekleed en gevoed worden, en daar een goede christelijke opvoeding ontvangen van onze inlandsche en Europeesche Zusters om later de kern te vormen van degelijke katholieke huis»