is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en moeten helpen (door gebed en offers). ‘ien kinderen moet van kindsbeen af worden bijgebracht liefde voor de Missie en b dden voor hun arme heidensche broertjes en zusjes o.a. ook door lid te *ijn van de H. Kindsheid. Dit alles wordt voorgestdd door . a H. Franciscus Xaverius, de Apostel van China, b Kardinaal Lavigerie met Witte Paters en Negers, c. Pater Dommn caan d Pater van MilhHill. e. Witte Zusters, Zwarte Zusters Do» miMcanessen f 4 zwarte meisjes, g. 2 bruine Paters, mlandsche "r Tet Javaantjes, h. Kleine H. Teresia, Beschermster van h t Sint»Petrus»Liefdewerk. i. Groep der H. Kindsheid met op» Sriften: „Laat toekomen Uw Rijk” en „Uw Wil geschiede , in het midden het beeld van het Kindje Jezus. VI Voltooiing van het Verlossingswerk. ... yi. yuiiuuiiß 11„„ nm de harten

Nieuwe middelen van den liefdevollen Verlosser, om ae narren relchen te : d. de.Ce .o. hc. R »•« «n en Christus’ Koningschap. Voorgesteld door ; a. De Twaalf Beloften. b Margaretha Maria Alacoque. c. Opschrift : „Christus verwint. Chris“?heer.eh,,■ d. ChH„us,Ko.lng ... wereldbol baldakijn, gedragen door 6 maagden, voorop 6 engeltjes en maagden met bazuinen en bloemstukken.

In de gebeden der leden wordt aanbevolen :

aartsbisdom utrecht.

Vianen : Johanna Witkamp.

BISDOM HAARLEM

Roelofarendsveen; Henricus Loos.

NIHIL OBSTAT.

W. H. Woudenberg, M. S. C. libr. cens,

Tilburgi, die 5 Decembris 1931.

EVULGETÜR. F. N. J. Hendrikx, Vic.”'Gen.

Buscoduci, die 7 Decembris ■'93l.