is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 82, 1932, no 487-492, 1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ’t is nog niet uit.

Clemens mocht al spoedig zijn Eerste H. Communie doen.

De zuster, die hem daartoe voorbereidde, vertelde hem, dat hij die dag alles aan Jezus mocht vragen.

’s Avonds voor de groote dag zei hij tegen moeder . „Moe, ik heb toen m’n meeanodoos aan Jezus gegeven, om n arm heidenkindje te koopen, nu ga ik aan Jezus zoo n doos vrag„n, ’t is wel duur, maar ik zal er zoo n mooie machines mee kun= nen maken.”

„Nee, Clemens,” zei moe, „’t is zoo duur, en Jezus hoeft vooi jou geen wonder te doen.”

„Maar de zuster heeft gezegd, dat je alles kunt vragen, en ook zal krijgen, als ’t goed voor je is,” antwoordde Clemens.

Clemens deed heel mooi z’n Eerste H. Communie En... . onder de geschenken, die hij kreeg, was er een van ’n dame, die hij maar ’n klein beetje kende ’t Was ’n prachtige meeanodoos, van wel vijf kronen !

De „Montessorisklas” Nijmegen Hezelstraat I.S blij, dat ze zoo mooi in ’t Kindsheidboekje staat