Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens geprobeerd: „Hoe is ’t, ziek, buikpijn Geen ander antwoord dan „ja”. Ik waag ’n derde poging en vraag naar eenige'dingen, die wellicht de buikpijn kunnen veroorzaken, ’tls aan doovemans oor geklopt, er is geen woord meeruit te krijgen.... Nummer twee, ’n kind van 10 12jaar. t\raagt kinine. „Wie is er ziek, kind?” Geen antwoord. „Is vader ziek ?” Geen antwoord. „Maar kind, wie is er ziek ? Geen woord. Onverrichter zake keert ’t huiswaarts en de zieke blijft zonder kinine, want een anderen persoon sturen, die behoorlijk inlichtingen kan geven, och, zoover denken ze dikwijls niet. „

Een oude man komt nu voor. „Koorts, Toewan, koorts. „Zoo, al kinine geslikt?” „O ja, veel kinine genomen, maar niets geholpen.” „Dat is vreemd; waar heb je die kinine gekocht of gekregen, toch niet bij mij ?” Hm! dat is een vraag buiten berekening enfin na nog wat praten blijkt, dat de man nog geen kinine geslikt heeft, maar Joost weet waarom eerst valschelijk opgeeft al menige pil verorberd te hebben. De afdeeling gewonden is aan de beurt.

„Hé man, wat een wond. Hoe lang loop je daar almede? Waarom ben je niet eerder gekomen ?” „Die wond, toewan, ik heb ze al een paar maanden, maar ziet u, nu kan ik toch ’n geneesmiddel vragen.” De reden van zijn lang wachten krijg ik niet te hooren. Enfin, ik verbind de wonde, na uitwassching met jodoformzalf, en zeg hem na 2 dagen terug te komen. Wie zich niet weer laat zien! Waarom ? ik weet het niet ?... ’n Ander heeft zich met een patjol in den voet gehakt en juist als ten uwent de wond bedekt met gras, bladeren of tabak om het bloed te stelpen. De toewan mag ’t zaakje weer opknappen en ’n kwartiertje wasschen met carbol of chinosolwater om alles weer schoon te krijgen. Voor loon krijgt men nog geen; „dank U” Dat is hier ook eene der eigenaardigheden van ’t volk: het bedankt zoo ongeveer nooit. Bijna een jaar lang verbind ik eiken dag een jongen, die klierachtige wonden heeft onder den oksel; nog nimmer heeft hij na legging of vernieuwing van het verband bedankt. Zijn de menschen hier dus ondankbaar? Ik dur

Sluiten