Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu werden de noodige meubelen gemaakt zooals altaar, bedden, spijs- en kleerkast, tafel enz. Alles werd van bamboelatjes vervaardigd, daar dit het eenige materiaal was, dat er te krijgen was. Onder het dak werd ook een slaapgelegenheid gemaakt voor de werkjongens. De bewanding, tusschen de paaltjes van pinanglatten gemaakt, liet door de reten genoeg opening voor lucht en licht. Het dak was alangalang, een soort van lang gras; de vloer was gewone aarde, zoodat ratten en muizen'en nog andere beestjes, aardbeestjes genaamd, vrij spel hadden om het ons lastig te maken. Vooral des nachts vierden zij kermis en speelden krijgertje over ons heen of knaagden aan onze voeten. En dan, dat eigenaardig gekriebel van die aardbeestjes! Ik zal die nachten nooit vergeten!

Naast de hut liep een snelvlietend beekje, dat door de bron op ruim honderd meter afstand, gevoed werd. Langs dit beekje werd een keukentje opgericht alsook een huisje voor bad- en andere gelegenheden. Daarna werd er.een werkloods gebouwd, om het nieuwe huis klaar te maken.

In het nieuwe kerkje deed men eiken morgen gezamenlijk het ochtendgebed. Daarna werd de H. Mis opgedragen; des avonds volgde het rozenhoedje en het avondgebed, en werd nog een liedje gezongen. Des Zondags was er zelfs Gregoriaansche zang en Hoogmis. Doch Onze Lieve Heer zal zelden in een armoediger kerkje zijn neergedaald. Het stalletje van Belhlehem kan "niet veel minder geweest zijn. En zoo was alles naar evenredigheid: in het huisje en het kerkje, zoo ook in de keuken. Op den grond een paar vuurtjes; bij elk vuurtje 3 steenen oih een pannetje op te zetten, om de rijst te stoomen en de kip te braden. Men moet inlander zijn, om het in zoo’n keuken, bij het vuur neergehurkt, te kunnen uithouden. Het rookt er om er blind van te worden. Voor Europeanen zou het een hel zijn, alleen misschien met dit, verschil, dat de foltering niet eeuwig duurt. Het eten laat dan ook dikwijls veel te wenschen over, nu eens niet gaar, dikwijls aangebrand en met een rooksmaak. En dan de kok? Een inlandsche

Sluiten