Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Praatjes over Moentilan.

OP VACANTIE!

Leeg en als uitgestorven staat nu onze kweekschool, t Is stil op de galerijen, in de klaslokalen, in de recreatiezalen, op het voetbalveld.

De jongelui zijn gisteren op vacantie gegaan. Dat had wat iti, voordat allen reisvaardig waren en hun zaakjes bijeengepakt hadden. Het was een drukte van belang de laatste dagen. Juist daardoor valt de stilte en rust nu nog meer op.

We hebben drukke dagen gehad, en de jongens hebben hun vacantie wel verdiend. De vorige week hadden ze op alle klassen overgangsexamen voor de verschillende leervakken en de 2 hoogste klassen eindexamen.

Het is n.l. hier in Indië de gewoonte, dat, voor de a.s. Inl. onderwijzers, reeds op het eind van de 5e klas een gedeelte van het eindexamen wordt afgelegd. Zoodat er voor de 6e klas maar drie hoofdvakken; Nederlandsch, Opvoedkunde en Landbouw overblijven. Vijf dagen lang duurden deze examens, bijgewoond door den Inspecteur van het Onderwijs m Midden-Java, den Controleur van Moentilan, en ook zelfs een dag door den Resident van Magelang. Deze heeren waren zeer tevreden over de kennis der jongelui. Het negental van de 6e klas behaalde dan ook zonder uitzondering de akte, en van de 15 vijfde-klassers slaagden er 14. Het was een vreugde, toen Zaterdagmiddag de uitslag bekend werd.

En toch, toen gisteren het uur van vertrek gekomen was, het begin van een welverdiende rust voor eenige weken, toen maakten juist die 9 geslaagden het minste haast. Zij zagen er

Sluiten