Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

methode en volhardende toewijding, geeft het Gouvernement tevens blijk van een degelijk inzicht in het moeielijke beschavingsproces.

Moge een gelukkige samenwerking van Regeering en Missie nog veel goeds tot stand brengen op dit Bkremen-eiland !

Na deze uitweiding op politiek gebied, mogen nog enkele bijzonderheden o]3 geestelijk gebied den lezer welkom zijn.

Midden-Flores is betrekkelijk rijk aan soliede missiegebouwen en fraaie kerken. De kerken van Sikka, Lela, Kotting en Maumeri zouden op vele plaatsen op Java een sieraad zijn. Ze zijn alle groot genoeg om de vele honderden Christenen te bevatten, die des Zondags bijna allen geregeld die kerken vullen.

Een groote nieuwe kerk wordt aanbesteed voor Nele, de ijzeren opstand kost + 25 mille! Nita eischt een kerk die nog grooter getal moet kunnen bevatten. Vooral de kerk te Kotting munt uit door sierlijkheid van lijnen en een gracieus torentje. De Broeders der Missie, die deze kerken van Flores ontwierpen en bouwden, zoo doelmatig en eenvoudig schoon, hebben alle eer van hun werk, vooral als men weet, dat zij dit resultaat verkregen met behulp van de inlandsche werkkrachten die zij daardoor vormden tot geschikte werklieden, die nu heinde en ver over Flores verspreid, de Regeering bijstaan in het oprichten van schoolgebouwen en bestuurswoningen.

Dat zoovele en zoo groote kerken noodig zijn op Midden- is een verblijdend getuigenis van de trouwe plichtsvervulling der inlandsche Katholieken en van hun steeds toenemend aantal. Lange jaren waren noodig om deze uitbreiding voor te bereiden. Maar Gods werken behoeven hechte grondvesten en onvermoeide geloofspredikers. Wij herinneren ons hoe 10 jaar terug, daar op de bergen, een grijze herder reeds meer dan 15 jaren waar ieder ander moedeloos zou zijn geworden onafgebroken en oogenschijnlijk zonder succes, door woord en voorbeeld gestaag , onder de heidenen op de bergen zwoegde en leed. Noch zijn moed noch zijn arbeid wankelde- en nu, na 25 jaar met stalen volharding aan die ruwe heidenen den weg des Hemels te hebben aangewezen.