Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKNOPT OVERZICHT

van de dienstvemchtiilgen der Eenv. Missionarissen S. J. in hei Ajwstolisch Vicariaat van Batavia.

Dienstjaar 1913.

*) De cijfers van deze kolom worden sterk beïnvloed door inte r n e Kath. leerlingen, van welke velen veelvuldig en zelfs dagelijks coinmuniceeren ; dit geldt voor de staties sub. 7,9: vooral voor die sub. 4, 8,10,11,12,16 en 17. Jleligleusen niet inbegrepen. Sumatra en Bi nka behooren tot de Apostolische Prefectuur vanSumatra; Timor tot de Apostolische Prefectuur van de kleine Soenda-eilanden.

Zielental' der Kath. bevolking. C :S’ Huwelijken. STATIES. Europeanen . X Ki Oo o c 2;'?: 'u 5 A s c S tic al Si, 3 > 0) c 7 U 'S is y. c ï '3 o rd 3 p a> 1 Jam. Ainbarawa 1895 475 8 2 '2380 74 339 50 1604 2 O 2 Bandoeiig 1050 711 43 2 2406 103 458 45 5084 9 14 5 3 Batavia 5369 970 140 52 6531 290 2t*s 1872 208 28906 30 4»; 26 4 Buitenzorg 668 69 22 – 759 54 393 77 25485 3 5 4 5 Cheribon i 1026 1 1027 41 – 199 2.5 981 4 3 O 6 Djogjakarta 1668 161 31 10 1870 124 74 440 55 4939 3 12 2 7 Madioen 1600 55 1658 116 57 310 80 7357 5 10 6 8 Magelang 1184 335 223 8 1750 166 714 128 20111 29 16 9 9 Malang 1164 173 1337 , 38 169 479 69 10321 4 8 -8 10 Mendoet 6 111 117 33 44 42 14205 6 2 11 Moentilan' 12 883 899 145 695 86 469.50 69 14 12 Semarang .’3905 111 25 12 4053 286 ' 1129 36 33250 11 19 10 13 Soerabaja 4496 215 31 5 4747 272 517 1120 125 151.58 6 32 16 14 Celebes. ülakasser 150 185 O 53 390 17 14 74 7 674 O 2 ló Minaha.ssa 96 2 9961 2 10061 518 3139 349 59588 ItX) 60 2 10 Florex. Larantoeka 26 19 10672 10717 667 10.53 3518 202;133273 47 63 6 17 Midden Fiores 26 14 16.533 16573 1314 2234 3746 295 124733 150 97 2 Totaa-l 1913 24941 3495 38688 151 67275 1425814413 18669!i889!532619 478 ! 406! 103

Sluiten