Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gesukkel! Enfin, lezer, ik ben blij dat u mij toen niet gezien heeft, en nog veel meer, dat ik toen geen Amsterdamsche straatjeugd achter mij had. Ik kon mij bij aankomst tenminste troosten met de gedachte dat ik het te voet zeker zoo ver niet gebracht had en dat ik het doel van mijn reis bereikte zonder zelfs maar in het zand te bijten, ’t Is dunkt me, al heel veel voor een beginnend autodidact-ruiter.

De resultaten van mijn reisje waren ook al gunstig. Terstond bij mijn aankomst werd ik met den Koning door de hoofden begroet. Ik kon mijn intrek nemen in de gebouwen, die met een vloek en een zucht waren opgericht \oor den doortocht van den Resident. Zijn Ed.Gestr. had zich echter aldaar niet opgehouden, zoodat deze voor het eerst door mij in gebruik werden genomen. Het was een prachtig plekje voor iemand, die uit het droge dorre Larantóeka komt; aan mijn voeten, een meter of vijf lager, stroomde een heerlijke beek met prachtig water. Men had er een dam in gelegd om het niveau te verhoogen en daarboven van louter bamboe, want die is hier overal maar voor het grijpen een soort van omwanding gemaakt, die voor badkamer diénde; een vloer was er natuurlijk niet, dat was het stroomende water. Enfin, een geimproviseerd zwem* bassin in het klein! En of ik er gebruik van maakte na zoo’n stoffigen, warmen tocht 1 Vóór zonsondergang kwamen de heeren uit hunne tuinen afzakken. De streek, waar ik thans mijn tenten had opgeslagen, heet Boroe en bestaat uit een aantal Riangs, anders gezegd gehuchten. leder gehucht heeft zijn eigen hoofden, die natuurlijk dien avond om mij vereenigd waren. Hun onderdanen, talrijk mede aanwezig, hurkten rondom en keken maar naar dien Toewan, dien zij nog niet gezien hadden. Hoe zou dan ook hun nieuwsgierigheid niet gaande gemaakt worden? Zoo’n blanke in hun kampong is voor hen een veel grooter zeldzaamheid, dan een Chinees of Japanees voor een Amsterdammer of Rotterdammer. De noodige sigaretjes en pruimpjes tabak zorgen bij zulke gelegenheden voor de toenadering. Van hun kant bieden zij ook den Toewan een of andere kleinigheid aan om zich een maaltijd te bereiden: wat rijst, eenige eiefen of ook al een kippetje. Van beide kanten

Sluiten