Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIETEN.

Bennebroek. N. N. voor den Sint-Claverbond f 20.

’s-Gravenhage. X. voor de Missie ter eere van den H. Antonius. – 5.

~ Opbrengst Collecte O, L. Vrouwe-Kerk ... – 130.72

~ N. N. Kleine bijdrage voor de Missie. ... – 2.

Groningen. Collecte Paters-Kerk – 89.03

Ravenstein. N. N. voor een verkregen gunst – 5.

Kampen. N. N. voor de Zieltjes in het Vagevuur. . . – 0.50

Nijmegen. N. N. voor de Missie van Mgr. Edm. Luypen. 25.

Maastricht. N. N. voor de Missie – 5.

„ iï. N. voer de opvoeding van een Javaansch meisje bij de EE. Zusters te Mendoet ... – 25.

Ravenstein N. N. uit drnkbaarheid voor een verkregen gunst – 5

Nijmegen. Canisius-College voor de Missie r – 25.—

Nooiwijk-Binnen. N. N. voor de Missie – 2.50

OPBRENGST, POSTZEGELS, BLADTIN ENZ.

Maastricht. N, N. Postzegels. f 2.70

Amsterdam. St. Ignatius-College: postzegels – 5.—

Moentilan (Java) R. K. Kweekschool „ 7.55

F. F , – 6.20

Engelen Pensionaat EE. ZZ. van het Gezelschap J. M. J. – 10.25

Velp bij Grave. Huize Mariendaal – 9.40

Amsterdam. St. Bernardus-Gesticht; opbrengst theelood enz. – 5.

’s-Gravenhage. E.E. Zusters Maria-School – 4.50

Tilburg. E.E. Zusters van Liefde – 7.50

’s-Gravenhage, 30 Nov. 1914.

G. J. SCHUURMANS, S.J.

Sluiten