Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yunnan naar Honkong uitgegaan (waar Yersin en Kitasato onafhankelijk van elkander, in verschillende laboratoria, ongeveer gelijktijdig den pestbacil ontdekten), heef de ziekte zich over den aardbol als eene ware pandemie verspreid. Deze is de meest uitgebreide, welke de geschiedenis kent, doch ze wint het in intensiteit gelukkig niet van sommige vroegere groote epidemieën.

Wij weten nu, dat de pest overal op de aarde kan voorkomen. Ze kent geen grens van lengte of breedte, ze trotseert alle uitersten van hoogte en van temperatuur' klimatologische invloeden hebben geen beslissende beteekenis. Geen menschenras is voor deze ziekte onvatbaar. Wel zijn de algemeenhygiënische levensvoorwaarden van grooten invloed. De pest is een «Schmutzkrankheit» d. i. een vuilheids-ziekte. (Albrecht). Welnu, waar het vuil is, daar tiert ook het gedierte, dat parasiteert op den afval der menschelijke samenleving. Men zag, dat de pest een ziekte der kleine knaagdieren was, en in Engelsch-Indië toonde men het verband tusschen ratten- en menschenpest aan. De vlooien brengen de ziekte van rat op rat over, en kunnen dat ook bij den mensch doen.

Ik herhaal: 'gunnen. De orthodoxe rattenvloo-theorie beschouwt echter de tropische rattenvloo (xenopsylla cheopis), bij uitsluiting van andere verbindingswegen, als de eenige schakel tusschen rat en mensch niet alleen, maar ook als de eenige besmettingsbron voor den mensch. De onwaarschijnlijkheid hiervan springt spoedig in het oog, wanneer wij de onderzoekingen van Swellengrebel raadplegen.

In de kleederen en handbagage van 56790 menschen, die een met pest besmette afdeeling (Malang) verlieten, vond hij, 3, zegge en schrijve: drie rattenvlooien. Men zou hiertegen kunnen aanvoeren, dat men niet wist, in hoeverre deze menschen afkomstig waren uit besmette dessa’s, en of ze ook met pestlijders in aanraking waren geweest. Welnu: uit een tweede proef bleek, dat op 1829 personen, afkomstig uit pesthuizen (waaronder 303 pestlijders en pestlijken!) zeven rattenvlooien werden gevonden.

Ik verklaar geen kans te zien, deze cijfers te rijmen met de

Sluiten