Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder al die weldoeners en weldoensters mag ik zeker wel een allerbesten fabrikant van allerbeste sigaren in Eindhoven uit de verte aanwijzen, den heer W. Huysmans-Hoppenbrouwers, die mij tweemaal, met Kerstmis en met Paschen, telkens 1000 sigaren en 1000 fijne sigaretten zond, welke hertogelijke lippen eer zouden aandoen, plus nog een goede som gelds, voor mij gecollecteerd op een verlovingspartijtje ! Gij allen die dit leest, goede menschen, ik zou zeggen .... verlooft U óók en handelt eveneens! En mocht de. mobilisatie zijn afgeloopen, wat ik innig hoop, stuurt het dan maar op naar Indië, wij kunnen het hier ook fameus goed gebruiken.

Als ik U nu nog niet verveel, zou ik U ook wel wat willen vertellen van het bezoek aan ons Tehuis van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin ! Ja ! Ja ! U gelooft het misschien niet, maar Hare Majesteit de Koningin van Nederland en Insulinde kwam zoo maar, geheel onverwacht, bij ons, eenvoudige soldaten, binnengestapt.

Dat moet U hooren ! Ik ben er nog onthutst van.

’t Was 12 Februari 1915 ’t is voor mij een geschiedkundige datum ! Onze zaal was tegen zeven uur vol soldaten en stijf van den rook. We wisten van den Prins geen kwaad. Alles zat schotsch en scheef door elkaar, heel genoegelijk.

Daar komt aan ’t andere eind der zaal een dame binnen. Zij werpt ’t hoofd wat achterover. O, denk ik, die dame zoekt zeker iemand onder onze militairen,en wordt bevangen door den rook.

Vlak erop komt de overste in vol ornaat links van haar door de deur geschoten, zet zijn borst op en roept met krachtige stem door de zaal: «Hare Majesteit de Koningin !»

Alles vlóóg op en in houding. Ik stond pok aarzelend op en dacht; Parjen ! de Koningin ? Christene zielen ! wat moet ik doen ? . . daar kom ik bij te pas ! wat ga ik beginnen ? . . Ik werk me intusschen door de tafeltjes heen ; instinctmatig iets naderbij, het oog op de deur.

En uit die deur komt eerst een generaal! dan een hofdame! een adjudant! een kolonel en eenige majoors !

O grut! dacht ik al voortschuifelende, wat vang ik aan ?

Ik zag Hare Majesteit iets vragen en meende iets te verstaan

Sluiten