Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN.

Katwijk aan Rijn . St. Willibrord’s College. Afd. Middelburg, opbrengst kastje verloren zaken Se trimester ƒ 3.38

„ „ „ . St. Will.-College Afd. Grootenburg: voor de Missie „ 7.—

Berkel en Rodenrijs. N. N. Tot vrijkoop van een slaafje bij den H. Doop te noemen Bemardus Martinus. Tot zielerust van onzen overleden zoon „ 25.—

’s-Gravenhage . . N. N. voor de Missie, ter eere van den H. Aloysius „ 1.— „ . . Opbrengst Collecte O. L. Vrouvve-kerk „ 126.03

Ginneken.... Van een zieken Seminarist-vluchteling voor den St. Claverbond „ 2.—

Oudenbosch. . . J. J. H. voor den St. Claverbond . . . „ 25.—

Dordrecht . . . N. N. voor de Missie 5.—

Schiedam. . . . Mej. v. D. voor een verkregen gunst . ~ I.

Groningen . . . Opbrengst Collecte Paters-kerk . . . „ 132 73

Nijmegen. . . . N. N. voor de Missie van Mgr. Edm. S. Luypen „ 25.—

„ .... Canisius-College, Missie-sectie der Maria- Congregatie „ 10.—

„ . . . . N. N. bezuinigd vacantie-zakgeld van seen lid der Missie-sectie van het Canisiu-

College, op hoop van navolging . . . „ 2.55

„ . . . . St. Joseph-School voor de Missie. . . „ 10.50

Oosterhout . . . N. N. voor den Sint-Claverbond . . -. „130.—

„ ... Opbrengst Collecte Paters-kerk . . . „ 60.—

Berlicum . . . . N. N. een kist met ingebonden tijdschriften voor de Missie.

Maastricht . . . N. N. een kist met linnengoed en altaarbenoodigdheden.

Sluiten