Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met daaromheen nogmaals een serie vertrekken. De eerste groep lokalen is bestemd voor de pupillen, die ook in het Gesticht hun onderwijs ontvangen; de tweede groep voorben, die wel in het Gesticht wonen, doch in de stad Mulo- of Ambachtsschool bezoeken. En voor die laatsten zal de groote afstand tusschen Weeshuis en scholen en het ontbreken van een behoorlijk vervoermiddel, vooral in den regentijd, wel een bezwaar blijken te zijn. Gelijkvloersch liggen de ruime en luchtige schoollokalen; als blijde beleefdheid hadden de leerlingen op de schoolborden een versierd «Welkom» geteekend. Daarop volgen énorm groote kleedkamers, waaraan een kleedingmagazijn grenst, waar eiken dag acht kleermakers aan het werk zijn.

De indeeling.

Gelijk gezegd, liggen om het achtererf de afzonderlijke zalen voor de ongeveer dertig leerlingen van Mulo- en Ambachtsscholen. Zij hebben er hun schoolvertrek, waar ze onder deskundige leiding hun thui.s-studie kunnen verrichten, hun eetzaal, hun geheel muskietenvrije slaapzaal en kleedkamer, in welke laatste vertrek elke leerling zijn eigen bergkastje heeft. Dat de gemakken op de meest moderne wijze ingericht, de badkamers groot en op de waterleiding aangesloten zijn, behoeft geen betoog. Het geheele gebouw is met gas verlicht. En in de Hollandschzindelijke keuken staat een kolossaal ga.sfornuis. Ook* een niet minder ontzagwekkende rijststoomer, welke automatissh werkt, bevindt er zich, want telkendage wordt er ongeveer een pikol rijst voor gebruik gereed gemaakt. Dicht bij de keuken is de groote eetzaal; en dan, voortw'andelende door den rechtervleugel van het gebouw, nu weer in het gedeelte van de in het Gesticht zelf lager onderwijs genietenden, volgt de ziekenafdeeling, welke wederom uit verschillende lokalen bestaat. Eén vertrek is speciaal voor ernstige zieken bestemd, doch gisteren waren een gunstig teeken er heel geen patiënten in de ziekenzalen. Dan volgen goedangs d. i. bewaarplaats-vertrekken.

Op de tweede verdieping bevinden zich énorme slaapzalen voor de kleintjes, luchtige vertrekken van wel vijftig meter

Sluiten