Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKNOPT OVERZICHT

van de dienstverrichtingen der Eeriv. Missionarissen S. J. in het Apostolisch Vicariaat van Batavia.

Dienstjaar 1915.

*) De cijfers van deze kolom (de Communies der Religieusen zijn hier niet inbegrepen) worden sterk beiiivloed door interne Katb. leerlingen, van welke velen veelvuldig en zelfs dagelijks communiceeren ; dit geldt voor de staties sub. 3,7, 9 ; vooral voor die sub. 4,8, 10, 11 en 12,.

Zielental der Katli. bevolking. a C :© d d Huwelijken. a a 3 STATIES. Europeanen m U Oü Vreemde Oosterling. s P. O O © -d B U Paaseb- Communiè Ö © S 2 s © a 'öe'S C 'C © © M © -O bo O > Clvielen. Militairen. a cö C )-H O H t3 O) O © O w s ü M © pq O "S . w ë n © o. 1 Java. Ambarawa 1865 416 2 3 2286 55 37 #' 310 48 1554 1 2 Bandoeng 1570 983 38 2 2593 158 589 61 5804 4 7 9 3 Batavia 6113 782 106 53 7054 355 186 1820 284 31207 32 35 42 4 Buitenzorg 691 94 36 2 823 78 452 62 25327 4 6 1 5 Cheribon 1211 4 3 1218 46 196 6 644 3 5 6 Djogjakarta 1755 270 100 1 2126 113 390 64 6405 6 12 5 7 Madioen 1595 61 10 1666 84 326 27 9037 1 5 5 8 Magelang 1231 357 244 7 1839 180 305 806 123 26114 34 20 11 9 Malang 1045 165 1210 79 374 15 10713 1 7 6 10 Mendoet 6 130 1 137 17 83 105 14 20300 1 2 11 Moentilan 14 1327 11 1352 262 484 944 133 81700 116 6 12 Semarang 3799 122 28 19 3968 266 282 1564 135 49488 11 25 15 13 Soerabaja 4401 219 25 10 4655 .228 1331 113 17339 17 21 7 14 Celebes. Makaseer 162 113 156 468 20 % 110 2 1644 2 1 15 Minahassa 115 12 10269 4 10400 589 3653 353 84123 104 120 2 Totaal 1915 25573 3631 12475 116 41795 2530 1327 12970 1440 371399 333 270 109

Sluiten