Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer. PLAATSEN. SOORT DER SCHOOL. Jongens. Meisjes. Internen. Externen. Totaal. SCHOOLPERSONEEL. Mannel. VrouweL Kath. niet Kath. Kath. A ’c Eerw, Broeders. Leeken. Eerw. Zusters. Leeken. Transport . . 813 222 784 615 782 1652 2434 20 72 17 9 Ban-Eerste school .... 12 15 98 57 7 175 DOENG. Fröbelschool .... 13 38 22 31 104 >286 9 3 Naaischool 1 10 Buiten-Ursulinen school. . . 9 4 104 105 70 152 \ ZORG. Fröbelschool .... 11 22 20 38 8 83 >313 7 ' 4 Naaischool 1 11 Madioen. Fröbel'school .... 9 8 28 8 1 3 Naaischool 48 11 36 23 " r 12 Malang. Eerste school .... 11 6 101 84 70 132 Fröbelschool .... 7 8 13 10 2 36 1256 _ 22 7 Cursus hulpakte en talen 5 8 8 – ( Cursus handwerken . . 3 2 1 13 Soera-Voorschool 156 101 257' BAJA. Fröbelschool .... 30 16 28 22 96 Industrieschool . . . 11 28 39 856 28 14 Tweede 5ch001.... 241 241 > Fröbelschool .... 94 111 205 Naaischool 15 3 18 14 Semab) Franciscanessen van 1 ! RANG. Heythuyzen. Gedan-Weeshuissclwol . . . 6 132 138 GAN. Fröbelschool .... 11 16 27 Naaischool 29 29 Kloosterschool.... 133 83 216 Fröbelschool .... 27 7 35 19 88 V 579 22 3 Naaischool 4 5 9 Cursus muziek enz,. . 15 32 47 Zondagsschool voor Afrikaansche meisjes . 25 25^ Bang-Instituut 12 13 120 109 36 218" KONG. Fröbelschool .... 27 24 25 24 100 473 1 13 6 Cursus hulpakte . . . 19 23 17 25 1 Cursus voor talen, muziek, schilderen . . 291 48 77, 1092 383 2370 1464 1233 40765309 20 1 176 54

Sluiten