Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was acht man. Op mijn vraag hoeveel.één ticket kostte, kreeg ik duidelijk en klaar ten antwoord 31/2 stuiver. Voor achtman was dat volgens Bartjes 28 stuivers; ik betaal dat, maar dat kwam niet uit, beweerde de conducteur, een echte Spanjaard met heet bloed maar ’n goed hart. Hij moest en zou vier stuivers meer hebben. Ik dacht bij m’n eigen en zei hem dat ook : «Dat kan je denken. Je krijgt geen penny meer voor de tickets!» Groot kabaal, een geschreeuw en gedoe. Nu was daar ook nog een man in khaki met ’n heel wijs gezicht, en op z’n pet stond in metalen lettertjes: Inspector. Hij kwam er heel gewichtig bij staan, en scheen nu eens onder den indruk te komen van mijn rechtvaardig gecijfer, dan weer van het geschreeuw van den conducteur. Het was voor onze medereizigers'een grappige vertooning; een ieder meende wat meer licht te moeten ontsteken en ’t resultaat was een tram vol met lachende en spectakelende menschen, een razende conducteur en een wanhopige inspector. Ondertusschen reed de wagenmenner maar rustig door, wij echter hadden onze tickets wel in bezit, maar nog niet betaald; de conducteur kan het niet langer harden, hij gooit het geld op de bank, roept tegen me: Vier stuiver er bij ! Ik zeg: Geen cent. Dan e*r allemaal weer uit, brult ie; hij blaast als een glasblazer met opgezwollen wangen op z’n fluitje en stil staat de tram. We dachten : er uit, dat nooit. J’y suis, j’y reste. Ik maakte den armen man duidelijk, dat hij er ons van zijn leven 'niet vóór Las Palmas uit zou krijgen, en keek hem toen nog eens vriendelijk aan; dat heeft toch altijd nog meer uitwerking vooral op heetgebakerde menschen. Ondertusschen was de wagenmenner ’t wachten al lang weer moe en begon maar vast weer verder te rijden. Weer trad de Inspector met z’n saffraan gezicht bemiddelend ■ op, trok me goedig bij mijn arm en zei zacht: «Betaalt u nog 2 pence dan is alles goed!» Toen werd ook mijn hart vermurwd en ik betaalde ze aan den conducteur. Van •den weeromstuit kreeg ook deze het evenwel te kwaad en gaf me onmiddellijk 31/2 pence terug. We mochten nog een oogenblik rustig zitten tot Las Palmas en we scheidden als vrienden. Voor mij bleef het eerst nog een geheim, waarom

Sluiten