is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1917, 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten er omheen echter zijn flinke en goed onderhouden wegen aangelegd, waarlangs tal van zeer vriendelijke en flink gebouwde landhuizen en hotels liggen, ook naar het strand is van boven af zig-zag een uitstekende weg uitgegraven en aangelegd, zoodat auto’s en stoomtram gemakkelijk tot vlak bij de kleine badplaats naderen, waar een gedeelte in zee rondom met staketsel is afgezet, om de badgasten en zwemmers tegen haaienbezoek te beschermen. Heel de aanleg om de oudere stad dateert echter nog slechts van de laatste acht jaren, den tijd dat Portugal en vooral Megamboqui sterker onder Engelschen invloed kwam. Op de 5000 Europeanen zijn bijna 700 Engelschen, en de Engelschman is geen pakjesdrager: overal wordt Engelsch geld gretig aangenomen, Engelsch is de taal dje in hotels en winkels een ieder spreekt. De haven en baai voor de stad is opgemeten en in kaart gebracht door de Engelschen, de landtong tegenover de baai is geheel Engelsch particulier bezit. Een weinig dieper de baai in, lag een munitiefabriek en daar moest volgens Duitsche plannen een droogdok komen. De baai is grootendeels gebouwd met Duitsch kapitaal, en om de drie vrienden Engelschen, Duitschers en Franschen bij elkaar te hebben, zijn de laatsten de eigenaars van den centralen en electrischen lichtaanleg.

Wat echter van ons heele bezoek te Lorenzo Marquez voor mij het meest interessant maakte, was de tocht naar Komotopoort, en de wijze waarop die door de Portugeesche autoriteiten was georganiseerd was wel in staat de algemeene sympathie te wekken. Laat mij U eerst nog zeggen, dat, bij nadere beschouwing, de maatschappij van oordeel was, dat niet 15 pond maar 12 pond voldoende betaling was. Dat beteekende dus voor ons een reis van circa 6 uren voor nog geen anderhalven gulden. Het aantal deelnemers steeg dan ook tot 105 en s morgens ruim half acht verlieten we in gezellige groepjes de boot, waar honderden Kaffers, zwart als de kolen zelf, het schip langzaam maar zeker met nieuwen kolenvoorraad vulden. Het groote station ligt nabij de haven, de trein stond klaar en allen stormden naar binnen om ’t treinmateriaal eens op te nemen, ’t Was allemaal in de beste orde, flink ruim, geriefelijk