Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woonlijk, ook hier wel een Priester aan boord zullen gehad hebben, kon hij gemakkelijk zijn godsdienstplichten vervullen, doch aan wal kwam hij voortdurend in aanraking met lieden die het Calvinisme waren toegedaan. Als echt katholiek Franschman stuitte het hem tegen de borst, zoo dikwijls in het gezelschap van dezen te moeten verkeeren. Hij had, zoo drukt zijn geschiedschrijver het uit, ~een heilig heimwee naar een Christelijke omgeving”; daarbij kwam, zoo voegt dezelfde schrijver hieraan toe, ~een innige spijt over het geringe voordeel dat hij daar behaalde”.

Hij besloot dus zijn, fortuin elders te gaan beproeven, daarom begaf hij zich naar het naburige Malakka, waar de Katholieke Portugeezen meester waren. Wellicht zou hem daar gelegenheid gegeven worden om tegen de Mahomedanen te kunnen strijden. Hij bezat toch, zoo lezen wij in de stukken zijner zaligverklaring, het hart van een kruisvaarder. In al zijn gevechten, zoo zeggen de getuigen der zaligspreking, had hij voor eenig doel de verdediging van het Geloof en de uitbreiding van den Katholieken godsdienst.

In zijn brieven, toen ter tijd en later aan zijn familie te Monfleur geschreven, gaf hij herhaalde malen zijn verlangen te kennen als Martelaar voor Jesus Christus te mogen sterven.

Malakka, waarheen onze held zich begaf, heet ook het Maleische Schiereiland. Volgens de overlevering toch zouden de voorvaders van de tegenwoordige Maleiers» omstreeks 1160 uit het hart van Sumatra, de Padangsche bovenlanden, naar de Oostkust zijn getogen, en zouden zich van Palembang uit verbreid hebben over den Riouw-archipel en langs de kusten van het schiereiland Malakka. Dezen waren de stichters van de stad van dien naam. Handel en scheepvaart bloeiden daar welig en de Maleische taal ontwikkelde zich tot een schrijftaal met een eenigszins rijke letterkunde. (*)

(*) En de schrijvers gaan nog verder en zeggen dat de eerste Koning van Malakka, Sri Tri Boewiman een afstammeling zou zijn geweest van Alexander den Groote.

In „ Valentijn" staat zelfs geschreven (hoofdstuk beschrijving varl

Sluiten