Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderafdeeling van Cheribon. De groote stoomers van de maatschappij «Nederland* en van de «Rotterdarasche Lloyd*, die steeds groote haast hebben, liggen toch niet zelden 24 uur of langer op de reede van Indramajoe, om honderden, duizenden zakken gevuld met deze mooie groot-korrelige rijst in te laden, ten vervoer naar het Moederland. Het particulier land Kandang-Hamr, tot Indramajoe behoorende, brengt alleen jaarlijks 3 a 500000 pikols rijst op de markt.

Ook suiker wordt uit de Residentie Cheribon veel uitgevoerd en het gehalte van het riet, dat hier groeit, behoort naast dat van Japara, tot het beste van Java.

Hoe zou men het tegenwoordig in de wereld zonder suiker kunnen stellen? Onze voorouders van ruim drie eeuwen geleden, kenden dit genotmiddel nog niet. Tijdens de kruistochten kwam het in Europa pas algemeen in zwang.’ Omstreeks het jaar 1600 werd te Venetië de eerste suiker geraffineerd, en toen gedurende den loop van de 17de eeuw,het drinken van koffie en thee, in ons land algemeen mode werd, nam ook het gebruik van suiker langzamerhand toe.

Hoe ziet de plant, waarvan de suiker getrokken wordt, er uit? ’s Is een rietachtig gewas, eenigzins gelijkende op maïs of Turksche tarwe. Hier in de tropen bereikt het riet, binnen een jaar tijds, een lengte van ongeveer drie meter, de dikte van den ronden stengel is van 21/2—5V2 centimeter. Is het riet rijp, dan wordt het van zijn pluim en bladeren ontdaan, die als veevoeder dienst doen. Het gekapte of gesneden riet gaat naar de fabriek, waar het wordt geperst, en Eet sap een donkere brijachtige vloeistof de verdere bewerking ondergaat. Is deze geschied, dan wordt de suiker in groote krandjangs (manden) inwendig bekleed met kadjangmatten, de wereld ingezonden.

Ofschoon de Java-suiker, gedurende de vorige eeuw, een zwaren concurrent kreeg in de beetwortel-suiker, in het Vaderland gewonnen, en de Sereh-ziekte, in 1882 voor het eerst waargenomen, vooral in het Cheribonsche een algemeene malaise in de suiker veroorzaakte, staan thans de zaken wederom gunstig, zoodat de naam «Indische suikerlord» wederom met recht kan gebezigd worden.

Sluiten